องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน มีคำขวัญว่า

"งามตระการหล่มภูเขียว แหล่งท่องเที่ยวน้ำตก


หน่อไม้หกเสริมเศรษฐกิจ ศักดิ์สิทธิ์เจ้าพ่อกังสดาล


ภาพเขียนสีโบราณแม่แก้ งามแท้ถ้ำราชคฤห์ "

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.