วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน นำโดยนายกอำพร คิดตาโย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ปภ. ออกปฏิบัติการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ อบต.บ้านอ้อน ฉีดล้างอาคารและพื้นที่ภายในโรงเรียนบ้านอ้อนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.