วันที่ 3 เมษายน 2566 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบ้านอ้อน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน นำโดยนายกอำพร คิดตาโย ประธานศูนย์ฯ นางสาวอัมพวรรณ กันทานันท์ ประธานสภา อบต.บ้านอ้อน พร้อมสมาชิกสภา อบต. และนางสาวอารยา ขัดโต นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่สอบเคสกรณีขอรับเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ตามแบบขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 5 ราย ในพื้นที่ตำบลบ้านอ้อน

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.