วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน นำโดยนายกอำพร คิดตาโย พร้อมคณะบริหาร สภา อบต.บ้านอ้อน เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ผู้แทนอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท ผู้แทนจากสถานศึกษาในพื้นที่ ผอ.รพ.สต.ในพื้นที่ และผู้นำท้องที่นำโดยกำนันปราชญา หล้าปาวงค์ พร้อมผู้ใหญ่บ้าน ม.1-8 ต.บ้านอ้อน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อวางแผนและชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบ้านอ้อน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน 

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.