วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน นำโดยนางอำพร คิดตาโย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ "ฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่าตำบลบ้านอ้อน ประจำปีงบประมาณ 2566" โดยมีอาจารย์เสกสรรค์ แดงใส เป็นวิทยากรให้ความรู้และสาธิตวิธีการดับไฟป่าในรูปแบบต่างๆให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งมีผู้นำชุมชน ปกครองท้องที่ และตัวแทนอาสาสมัครป้องกันไฟป่าแต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน อ.งาว จ.ลำปาง

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.