Category: เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
Downloads: 8
pdf0ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(0 votes)

จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง โดยเรียงกล่องเกเบี้ยนพร้อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณข้างวัดแม่กวัก) หมู่ที่ ๗ บ้านแม่กวัก

Information
Created 2021-09-07
Changed 2021-09-07
Version
Size 622.41 KB
System
Downloads 8
pdf1จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านอ้อน จำนวน ๕ โครงการ
(0 votes)
Information
Created 2021-03-22
Changed
Version
Size 621.23 KB
System
Downloads 22
pdf2ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(0 votes)
Information
Created 2021-01-26
Changed
Version
Size 929.88 KB
System
Downloads 37
pdf3จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างขององค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านอ้อน จำนวน ๔ โครงการ
(0 votes)
Information
Created 2020-08-28
Changed 2021-01-26
Version
Size 93.36 KB
System
Downloads 23
pdf4จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างขององค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านอ้อน จำนวน ๕ โครงการ
(0 votes)
Information
Created 2020-06-04
Changed 2021-01-26
Version
Size 3.12 MB
System
Downloads 27
pdf5จ้างออกแบบโครงการขุดลอกหน้าฝ่ายทุ่งใต้ ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ด๗๐.๐๐ เมตร ลึก ๔.๐๐ เมตร หมู่ ๗ บ้านแม่กวักดอนแก้ว ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัด ลำปาง
(0 votes)
Information
Created 2020-05-12
Changed 2021-01-26
Version
Size 3.78 MB
System
Downloads 26
pdf6จ้างออกแบบโครงกรวางกล่องเกเบี้ยนคันสระ สาธารณะบ้านอ้อนใต้ หมู่ ๒ บ้านอ้อนใต้ ยาว ๕๐.๐๐ เมตร สูง ๔.๐๐ เมตร สถานที่ หมู่ ๒ บ้าน อ้อนใต้ ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง
(0 votes)
Information
Created 2020-01-10
Changed 2021-01-26
Version
Size 2.17 MB
System
Downloads 24
pdf7แผนจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน (ผด.๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(0 votes)
Information
Created 2019-10-15
Changed 2021-07-20
Version
Size 18.38 MB
System
Downloads 43

Copyright © 2021. All Rights Reserved.