ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Category: กฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
Downloads: 10
pdf0ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(0 votes)
Information
Created 2021-01-27
Changed
Version
Size 134.09 KB
System
Downloads 11
pdf1ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
(0 votes)
Information
Created 2021-01-27
Changed
Version
Size 279.92 KB
System
Downloads 10
pdf2พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
(0 votes)
Information
Created 2021-01-27
Changed
Version
Size 271.26 KB
System
Downloads 6
pdf3ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑
(0 votes)
Information
Created 2021-01-27
Changed
Version
Size 78.27 KB
System
Downloads 9
pdf4ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
(0 votes)
Information
Created 2021-01-27
Changed
Version
Size 56.71 KB
System
Downloads 5
pdf5ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓
(0 votes)
Information
Created 2021-01-27
Changed
Version
Size 59.66 KB
System
Downloads 6
pdf6พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗
(0 votes)
Information
Created 2021-01-27
Changed 2021-01-27
Version
Size 176.43 KB
System
Downloads 6
pdf7พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
(0 votes)
Information
Created 2021-01-27
Changed
Version
Size 99.13 KB
System
Downloads 8
pdf8พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
(0 votes)
Information
Created 2021-01-27
Changed
Version
Size 134.39 KB
System
Downloads 7
pdf9พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
(0 votes)
Information
Created 2021-01-27
Changed
Version
Size 321.38 KB
System
Downloads 6

ผู้บริหาร

นายประสงค์ สันติวัชรากร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติหน้าที่นายก

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน

โทรศัพท์ 0-5420-9552, 0-6379-2446

e-mail : abtbanoon@hotmail.com

Social Media ของสำนักงาน

เข้าชมเว็บไซด์แล้ว

0.png0.png0.png0.png1.png3.png8.png3.png8.png
วันนี้63
เมื่อวาน212
สัปดาห์นี้275
เดือนนี้2087
ทั้งหมด13838

ข้อมูลเครื่องของคุณ
  • IP: 3.227.235.183
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

มีคนเข้าชมตอนนี้
1
Online

Tuesday, 13 April 2021

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน
หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110
โทร 0 5420 9552 โทรสาร 0 5420 9562 E-Mail : banon.ngao@gmail.com
(เว็บไซด์นี้ให้บริการเชิงข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในทางกฎหมายได้)