เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา นางอำพร คิดตาโย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน พร้อมคณะผู้บริหาร สภา อบต.บ้านอ้อน นำโดย นางสาวอัมพวรรณ กันทานันท์ ประธานสภาฯ ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 1.โครงการควบคุมโรคมาลาเลีย 2.โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านม จำนวน 2 หมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 บ้านอ้อนเหนือ, และหมู่ที่ 4 บ้านปงมะโอ

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.