วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน นำโดยนายกอำพร คิดตาโย พร้อมคณะบริหาร สภา อบต. ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning day "อำเภองาวสะอาด ปราศจากโฟม" ทุกวันศุกร์ที่ 2 ของเดือน ณ อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน โดยร่วมกันเก็บขยะ คว่ำภาชนะที่มีน้ำขังเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก และ 5 ส. อาคารสำนักงานให้สะอาด น่าอยู่ เพิ่มพื้นที่การทำงาน/ลดพื้นที่จัดเก็บเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการทำงาน

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.