วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นางอำพร คิดตาโย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้า / สังกัดกองช่าง ออกปฏิบัติหน้าที่ ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างทาง (ไฟกิ่ง) ในพื้นที่ ต.บ้านอ้อน หมู่ 1 เเละ หมู่ 7

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.