วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. นางอำพร คิดตาโย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บ้านอ้อน พร้อมทีมงาน ออกปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายกรณีพบผู้ป่วยไข้เลือดออก) ในพื้นที่หมู่ 4 บ้านปงมะโอ พ่นหมอกควันครั้งที่ 5 และในพื้นที่หมู่ 6 บ้านอ้อนหัวทุ่ง พ่นหมอกควันครั้งที่ 4
#รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย
#ฉีดพ่นฆ่าตัวแก่และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
#ป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.