วันที่ 4 กันยายน 2566 นางอำพร คิดตาโย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน นางสาวธามวดี สุวรรณเก หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนปลัด อบต.บ้านอ้อน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภองาว ณ ห้องประชุม อบต.บ้านร้อง และเยี่ยมชมการสร้างอุโมงค์โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ณ สถานที่ก่อสร้างอุโมงค์แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ร่วมกับ ส.ส.ธนาธร โล่ห์สุนทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขต 2 นายสมจิตร จุลเจริญ นายอำเภองาว และส่วนราชการในพื้นที่อำเภองาว

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.