เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2566 (ที่ผ่านมา) นางอำพร คิดตาโย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน พร้อมคณะผู้บริหาร สภา อบต.บ้านอ้อน นำโดย นางสาวอัมพวรรณ กันทานันท์ ประธานสภาฯ ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 1.โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิฯ 2.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด 3.โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านม จำนวน 3 หมู่บ้าน ในวันที่ 2 กันยายน 2566 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 บ้านอ้อนเหนือ, หมู่ที่ 4 บ้านปงมะโอ, และหมู่ที่ 7 บ้านแม่กวักดอนแก้ว

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.