วันที่ 4 กันยายน 2566 นางอำพร คิดตาโย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้า / สังกัดกองช่าง ออกปฏิบัติหน้าที่ ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างทาง (ไฟกิ่ง) ในพื้นที่ต.บ้านอ้อน หมู่ 1 เเละ หมู่ 4

 
QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.