วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นางอำพร คิดตาโย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน มอบหมายให้นางลำดวน คำมี เลขานุการนายกฯ เเละ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยอาสาสมัคร พม.เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์ (ศปง.อพม.) ระดับอำเภอ จังหวัดลำปาง ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมวังธาร โรงแรมรีเจนท์ ลอด์จ ลำปาง

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.