25 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะ และสมาชิกภา อบจ.ฯ นำโดยนายธีรพล ศรีวงษ์ สมาชิกภา อบจ.เขต1 นายสมคิด จิตปลื้ม สมาชิกภา อบจ.เขต2  นางอำพร คิดตาโย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน พร้อมด้วย นางสาวอัมพวรรณ กันทานันท์ ประธานสภาฯ ร่วมมอบเครื่องดนตรีดุริยางค์ ในโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาดนตรี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้แก่โรงเรียนบ้านอ้อน โดยมีนายวีรยุทธ์ ควรคิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ้อน คณะครูนักเรียน เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านอ้อน ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง

 
QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.