25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางอำพร คิดตาโย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน พร้อมด้วย นางสาวอัมพวรรณ กันทานันท์ ประธานสภาฯ ร่วมประชุมกับสำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง เกี่ยวกับปฏิบัติการรับมือภัยแล้ง และรับฟังปัญหาจากกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำจากโครงการอ่างเก็บน้ำแม่อ้อน 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศาลากลางหมู่บ้านอ้อนเหนือ ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.