วันที่ 24 สิงหาคม 2566 นางอำพร คิดตาโย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทีมงาน / เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้า สังกัดกองช่าง อบต.บ้านอ้อน ออกปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1. ออกฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย) ในพื้นที่หมู่6 บ้านอ้อนหัวทุ่ง ครั้งที่ 1
2.ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างทาง (ไฟกิ่ง) ในพื้นที่หมู่ 7 ต.บ้านอ้อน

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.