วันที่ 23 สิงหาคม 2566 นางอำพร คิดตาโย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทีมงาน / คนสวน สังกัดกองช่าง ออกปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1. ออกฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย) ในพื้นที่หมู่4 บ้านปงมะโอ ครั้งที่ 3
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดหญ้าข้างถนน บริเวณตั้งแต่สะพานแม่อ้อนจนถึงสนามกีฬา อบต.บ้านอ้อน

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.