นางอำพร คิดตาโย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบซอฟเฟล โลชั่นทากันยุง จำนวน 238 ซอง  ให้กับ นายพรหมสยาม ปิยะโสภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้อนเหนือ เป็นผู้รับมอบเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน เขตพื้นที่ป้องกันเเละควมคุมโรคติดต่อ ไข้เลือดออก ในระยะรัศมี 100 เมตร จำนวน 34 คน 13 ครัวเรือน หมู่ที่ 4 บ้านปงมะโอ  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน 

 
QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.