วันที่ 21 สิงหาคม 2566 นางอำพร คิดตาโย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้า/คนสวน สังกัดกองช่าง ออกปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1. ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างทาง (ไฟกิ่ง) ในพื้นที่ หมู่ 7 ต.บ้านอ้อน
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดหญ้าบริเวณสนามกีฬาและสวนหย่อม อบต.บ้านอ้อน

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.