19 สิงหาคม 2566 นางอำพร คิดตาโย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน พร้อมคณะบริหาร สภา อบตฯ นำโดยนางสาวอัมพวรรณ กันทานันท์ ประธานสภาฯ และสมาชิกสภา หมู่ที่ 8 หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนปลัด อบต.บ้านอ้อน ทีมงานกองช่าง อบต.บ้านอ้อน และนายดลน้อย ยาง ผู้ใหญ่บ้านขุนอ้อนพัฒนา ม.8 ต.บ้านอ้อน ร่วมกันลงพื้นที่สำรวจถนน เพื่อเตรียมปรับปรุงพื้นที่ แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้อง ม.8 ได้สัญจรได้สะดวกมากขึ้น

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.