วันที่ 19 สิงหาคม 2566 นางอำพร คิดตาโย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพตำบลบ้านอ้อน “กิจกรรมการจัดดอกไม้รูปแบบต่างๆ” ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีกลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 25 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.