18 สิงหาคม 2566 นางอำพร คิดตาโย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน พร้อมคณะผู้บริหาร สภา อบต.บ้านอ้อน ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาองค์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำปาง โครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำปาง ณ อาคารนวัตกรรมบริการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.