วันที่ 17 สิงหาคม 2566 นางอำพร คิดตาโย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน พร้อมคณะบริหาร และสภา อบต.บ้านอ้อน นำโดยนางสาวอัมพวรรณ กันทานันท์ ประธานสภาฯ  พร้อมสมาชิกสภา หมู่ 1 และ หมู่ 7 นางสาวอารยา ขัดโต นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ และพนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านอ้อน ได้ดำเนินการปรับปรุงบ้าน "นางวันดี เอื้อแท้ ม.1 ต.บ้านอ้อน" โดยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ปลอดภัย ประจำปี 2566

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.