วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางอำพร คิดตาโย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บ้านอ้อน พร้อมทีมงาน ออกปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (ฉีดพ่นหมอกควันกรณีพบผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 ราย ) ในพื้นที่ ม.4 บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านอ้อน รอบที่ 1 เพื่อฉีดพ่นฆ่าตัวแก่และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.