วันที่ 11 สิงหาคม 2566 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านอ้อน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลมันอ้อน เเละ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านอ้อน
จัดโครงการอบรมให้ความรู้กับผู้ปกครองในการพัฒนา ไอคิว-อีคิว เด็กเล็ก 2-5 ปี ได้รับเกียรติจาก นางอำพร คิดตาโย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร นายณฐกร โสนันโต กิ่งกาชาดอำเภองาว สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.