วันที่ 11 สิงหาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ้อนใต้ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน จัดกิจกรรมวันเเม่เเห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ร่วมเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามให้กับนักเรียน ได้แสดงออกถึงความรัก ความกตัญญู เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างแม่กับลูก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.