นางอำพร คิดตาโย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน เเละ หัวหน้าสำนักปลัด,รักษาราชการเเทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน ผอ.กองคลัง, เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบทรายอะเบทป้องกันยุงลาย ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้อนเหนือ จำนวน 10 ถัง เเละมอบให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหก ตำบลบ้านอ้อน จังหวัดลำปาง จำนวน 1 ถัง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน 

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.