วันที่ 3 สิงหาคม 2566 นางอำพร คิดตาโย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรเเละชุดเเต่งกายปฏิบัติการ(อปพร.) ให้กับผู้ผ่านการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รุ่นหลักสูตรจัดตั้ง จำนวน ๒๒ นาย ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.