วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อนจัดกิจกรรมโครงการถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2566 นำโดย นางอำพร คิดตาโย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน เป็นประธานพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และคุณครู,นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านอ้อน เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ซึ่งจัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี ทอดถวายวัดในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน 3 วัด ได้แก่ 1.วัดบ้านอ้อน 2.วัดปงมะโอ และ 3.วัดแม่กวัก ถือเป็นประเพณีที่แสดงถึงความศรัทธา ตลอดจนการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ธำรงอยู่ต่อไป

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.