18 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น.โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “ เราทำความดีด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ริมถนนเส้นทางหล่มภูเขียว (จุดชมวิวอ่างเก็บน้ำแม่อ้อน2 ) หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยมี นายสมจิตร จุลเจริญ นายอำเภองาว เป็นประธานในพิธี และคณะผู้บริหาร นำโดย นางอำพร คิดตาโย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน รองนายก เลขานายก ประธานสภา สมาชิกสภา หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการคลัง ผู้อำนวยการช่าง พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน และหน่วยงานภาครัฐเอกชน ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำ ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ต.บ้านอ้อน อ.งาว จ.ลำปาง

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.