10 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางอำพร คิดตาโย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน พร้อมโดยทีมผู้บริหาร,ประธานสภา,สมาชิกสภาฯ,ปลัดฯและข้าราชการและพนักงาน กำนัน,ผู้นำชุมชน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ้อน,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอนามัยบ้านอ้อน เข้าร่วมประชุม วางแผน เพื่อเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติ ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กิจกรรมพัฒนาที่สาธารณะ สร้างฝายชะลอน้ำ และ ปลูกต้นไม้ และกิจกรรมออกหน่วยบริการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ตามโครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน” ณ ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านอ้อนเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านอ้อน

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.