วันที่ 29 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน นำโดยนายกอำพร คิดตาโย มอบชุดกีฬาให้แก่ตัวแทนเยาวชนเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมวลชนอำเภองาวคัพ ครั้งที่ 19 ประจำปี  2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกฝังส่งเสริมการเล่นกีฬาของเยาวชน ประชาชน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ สร้างระเบียบวินัย สร้างคุณธรรมรวมถึงการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และการแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.