วันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. คณะทำงานเครือข่ายสวัสดิการชุมชน จังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณสมบัติกองทุนฯ ในพื้นที่อำเภองาวมีกองทุนเข้ารับการประเมิน จำนวน 10 กองทุน โดยมี นางอำพร คิดตาโย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อนกล่าวต้อนรับคณะทำงานและกล่าวเปิดการตรวจสอบคุณสมบัติดังกล่าว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน

 
QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.