วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566
เวลา 09.00 น. นางอำพร คิดตาโย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน นำทีมผู้บริหาร,ประธานสภาฯ,สมาชิกสภาฯ,ปลัดฯและข้าราชการและพนักงาน รวมทั้งสิ้น 30 คน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566 ร่วมกับอำเภองาว หน่วยงานราชการ เอกชน และหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อรณรงค์สร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชน ตระหนักถึงโทษพิษภัยจากยาเสพติดโดยการเดินรณรงค์ฯจาก รร.ประชารัฐธรรมคุณมายังลานอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภงาว (หลังเก่า) ทั้งนี้ยังได้จัดทำป้ายรณรงค์ฯมอบให้แก่ชุมชน/หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลบ้านอ้อน จำนวน 8 ป้าย เพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในพื้นที่ตำบลบ้านอ้อน ต่อไป

 
QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.