คณะบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน ลงพื้นที่ดูการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทาง (เพิ่มเติม) ให้แก่พี่น้องบ้านห้วยหก ม.5 ต.บ้านอ้อน โดยใช้งบประมาณของ อบต. เพื่อให้พี่น้องบ้านห้วยหกใช้สัญจรได้สะดวก ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

 
QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.