วันที่ 22 มิถุนายน 2566 โครงการห้องเรียนผู้สูงอายุ (กังสดาลทอง) พร้อมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตำบลบ้านอ้อน (รอบสุดท้าย) ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้รับเกียรติจาก นางอำพร คิดตาโย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน เป็นประธานมอบวุฒติบัตรให้แก่ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมและจบหลักสูตรห้องเรียนผู้สูงอายุ (กังสดาลทอง) ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.