วันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวทรรศนันท์ จันทร์วงค์คำ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน จัดกิจกรรม "โครงการส่งเสริมผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพอนามัยของเด็กปฐมวัย 2-5 ปี" โดยมีนางอำพร คิดตาโย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อนเป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน 

 
QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.