วันที่ 13 มิถุนายน 2566 นางอำพร คิดตาโย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน มอบหมายให้เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บ้านอ้อน พร้อมทีมงาน ออกปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (ฉีดพ่นหมอกควันกรณีพบผู้ป่วยไข้เลือดออก) ครั้งที่ 3 ในพื้นที่บ้านปงมะโอ ม.4 ต.บ้านอ้อน เพื่อฉีดพ่นฆ่าตัวแก่และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.