วันที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นางอำพร คิดตาโย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน นางสาวธามวดี สุวรรณเก หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนปลัด อบต.บ้านอ้อน ส.อ.ปริญญา ไชยา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บ้านอ้อน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 12 - 16 มิถุนายน 2566 โดยมีนายสมจิตร จุลเจริญ นายอำเภองาว เป็นประธานเปิดการอบรมฯ ณ อาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหลวงใต้ จัดโดย เทศบาลตำบลหลวงเหนือ เทศบาลตำบลหลวงใต้ อบต.ปงเตา อบต.บ้านหวด อบต.บ้านโป่ง อบต.บ้านอ้อน และ อบต.บ้านร้อง

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.