องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน ได้สนับสนุนงบประมาณในการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางให้แก่พี่น้องบ้านปงมะโอ ม.4 ต.บ้านอ้อน เพื่อใช้สัญจรได้สะดวก ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

 
QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.