วันที่ 3 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน นำโดยนายกอำพร คิดตาโย พร้อมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 การจัดพิธีการ ดังนี้
1. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ อาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภองาว
2. กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล ณ ป่าชุมชนบ้านนาแก ม.3 ต.นาแก
3. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภองาว

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.