วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน นำโดยนายกอำพร คิดตาโย พร้อมคณะบริหาร สภา อบต.บ้านอ้อน ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และสมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ต.บ้านอ้อน ร่วมกิจกรรมโครงการผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลบ้านอ้อน ประจำปี 2566 ตามโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 และกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน

 
QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.