วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางอำพร คิดตาโย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจำรถบรรทุกน้ำ (ดับเพลิง) ออกดำเนินการสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีเพื่อแผ่นดิน โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์/ทำความสะอาดถนนรอบที่ว่าการอำเภองาว หอประชุมอำเภองาว สนามหน้าที่ว่าการอำเภองาว ให้สะอาด สวยงาม สามารถรองรับประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ที่ว่าการอำเภองาว

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.