วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางอำพร คิดตาโย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน ครั้งที่ 1/66 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุม อบต.บ้านอ้อน

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.