วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางอำพร คิดตาโย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน เป็นประธานเปิดโครงการ "ห้องเรียนผู้สูงอายุ (กังสดาลทอง) พร้อมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตำบลบ้านอ้อน" ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านอ้อน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.