วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน นำโดยนายกอำพร คิดตาโย มอบหมายให้ ส.อ.ปริญญา ไชยา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ทีมงาน ปภ. อบต.บ้านอ้อน ออกดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566 ในพื้นที่โรงเรียนบ้านอ้อน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.บ้านอ้อน อ.งาว จ.ลำปาง

 
QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.