วันที่ 13 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน นำโดยนายกอำพร คิดตาโย พร้อมคณะบริหาร สภา อบต. ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และปกครองท้องที่นำโดยกำนันปราชญา หล้าปาวงศ์ กำนันตำบลบ้านอ้อน พร้อมผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2566 “ประเพณีปี๋ใหม่เมืองง้าวเงิน 2566”

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.