วันที่ 11 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน นำโดยนายกอำพร คิดตาโย พร้อมคณะบริหาร สภา อบต.บ้านอ้อน พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมเปิดด่าน "โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566" 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2566 ณ ด่านตรวจชุมชนตำบลบ้านอ้อน บริเวณหน้าวัดปงมะโอ

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.